Startje.nu - vinden en gevonden worden  
 
 
 
 
-

Lamers Rioolreiniging

Rioolwerkzaamheden De kern van de dienstverlening omvat rioolwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord: • Het ontstoppen, doorspuiten van afvoerleidingen • Het reinigen van o.a. septictanks, vetvangputten • Camera-inspectie met evt. opname • Stank lokalisatie d.m.v. rookgas • Reparatie -/ vervangen van afvoerleidingen • Opsporen en evt. in kaart brengen van afvoerleidingen • Reinigen centrale afzuigsystemen • Dakgoot reinigen • Graafwerkzaamheden

rioolreiniging doucheputje verstopt toilet verstopt wateroverlast gootsteen verstopt stanklokalisatie badkamer verstopt rioolservice ontstoppingsbedrijf riool verstopt riooltechniek stankdetectie afvoer verstopt

Website: www.lamersrioolreiniging.nl