Startje.nu - vinden en gevonden worden  
 
 
 
 
-

InfiniCare voor Benchmark GGZ

InfinitCare ondersteunt GGZ instellingen bij de benchmark GGZ. Dat doen we door te helpen bij de aanlevering van data aan SBG, maar ook door de resultaten van BRaM te optimaliseren. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Stichting Benchmark GGZ sbg sbggz POC BRaM GGZ Nederland

Website: www.infinitcare.com